info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

Coronavirus


Op advies van de KNMT wordt de niet spoedeisende zorg opgeschort.
Dit geldt in ieder geval tot 6 april.
Meer informatie over de beschikbaarheid en het coronavirus vindt u hier.
Voor spoedeisende zorg zijn wij wel beschikbaar.
Bij twijfel kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen.

 

    Het KNMT-bestuur adviseert haar leden (tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen) om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval geldend tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hiermee nemen, wordt  ondersteund door adviezen van de overheid. Het advies is gegeven omdat in de tandheelkunde, meer nog dan in andere beroepen, gewerkt wordt met aerosolen*. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen.

*Aerosolen zijn kleine vochtdruppeltjes in de lucht die lang aanwezig kunnen blijven.
Wat zijn spoedklachten?
  • ernstig tandletsel na een ongeval, waaronder gecompliceerde kroonfracturen met pulpa expositie
  • ernstige nabloedingen
  • zwellingen in de mond die ademen en/of slikken ernstig bemoeilijken
  • aanhoudende, ondraaglijke pijn, ondanks toediening van pijnmedicatie volgens het geldende pijnmedicatieadvies
  • Heeft u GEEN koorts maar wel milde verkoudheidsklachten dan kan spoedzorg in de eigen praktijk worden verleend.
  • Heeft u verkoudheidsklachten EN koorts,  dan wordt de behandeling uitgesteld met medicamenteuze therapie. U  wordt door de tandarts aangemeld  bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Er blijft telefonisch contact met u over het verloop van de tandheelkundige klacht en de andere lichamelijke klachten.  U wordt, bij aanhoudende klachten, na 48 uur ingestuurd bij het CAM.
  • Heeft u ALLEEN koorts: de behandeling wordt uitgesteld met behulp van medicamenteuze therapie. U wordt door de tandarts aangemeld  bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Er blijft telefonisch contact met u over het verloop van de tandheelkundige klacht en de andere lichamelijke klachten.  U wordt, bij aanhoudende  klachten, na 48 uur ingestuurd bij het CAM.