info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

De praktijk

In 1996 is de praktijk overgenomen van een oudere collega. Destijds was de praktijk gevestigd aan de Dr. Nassaulaan 1 in Assen. In april 2000 is de praktijk verhuisd naar de Groningerstraat. In verband met gewijzigde wet en regelgeving is de praktijk in 2016 verhuisd naar de huidige lokatie, Rondgang 54 te Assen. 

De eigenaar is Annet Keur-Barkhuis, afgestudeerd in Nijmegen in juli 1993. In 2005 is de praktijk uitgebreid met een tweede tandarts. Het is een allround tandartsenpraktijk.DSC_9837

De prioriteit ligt bij voorlichting en instructie aan ouders en kinderen om zo de bewustwording van gebitsgezondheid in een zo vroeg mogelijk stadium te realiseren.

Ook de gebitsproblematiek van de ouder wordende mens is een aandachtsgebied. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de gebitsproblemen van de oudere, dentate patiënt.

In de praktijk staat de patiënt centraal. Dat wil zeggen dat de patiënt wordt voorzien van informatie over de gebitssituatie zodat er gefundeerde behandelkeuze door de patiënt gemaakt kan worden, afgestemd op de specifieke omstandigheden van deze individuele patiënt.

Mocht, om welke reden dan ook, de behandeling niet in onze praktijk kunnen plaats vinden, dan zal in nauw overleg, de patiënt doorverwezen worden naar gespecialiseerde collega’s.