info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

Spoeddienst

Buiten de openingstijden van de praktijk is er een spoeddienst.

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer spoedgeval. Alleen klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Geen spoedgeval

Zo zijn uitgevallen vullingen, een afgebroken stukje van een tand of kies, losse (nood-) kronen of -bruggen geen spoedgevallen, dit is slechts ongemak.

Wel een spoedgeval

Acute ontstekingen met koorts, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen wel onder de spoedgevallenregeling. Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat men zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts.

U dient vooraf telefonisch contact op te nemen met de dienstdoende collega.

Voor pijnklachten in het weekend kunt u op zaterdag en zondag gebruik maken van het spreekuur. De tijden van het spreekuur staan vermeld op het antwoordapparaat van de dienstdoende tandarts.

U dient er rekening mee te houden dat een eventuele behandeling contant betaald dient te worden.

Spoeddienst van de tandartsen in Assen:

28 nov. t/m 4 dec. tandartspraktijk vd Velden Pelikaanstraat 19 313758
5 t/m 11 dec. tandartspraktijk Walters Vaart NZ 46 268241
12 t/m 18 dec. tandartsenpraktijk Keur-Barkhuis Rondgang 54 314994
19 t/m 24 dec. tandartsenpraktijk de Jong Beilerstraat 179 317570
25 en 26 dec. tandartsenpraktijk Oranjebuurt Lauwers 10 304420
27 en 28 dec. Dental Clinics Brink 37 317222
29 en 30 dec. tandartsenpraktijk Kloosterveen Vesteplein 7 461509
31 dec en 1 jan. tandartsenpraktijk Atik Stationsstraat 11 309567
2 t/m 8 jan. Tandartsenpraktijk de Jong Beilerstraat 179 317570