info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

Spoeddienst

Buiten de openingstijden van de praktijk is er een spoeddienst.

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer spoedgeval. Alleen klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Geen spoedgeval

Zo zijn uitgevallen vullingen, een afgebroken stukje van een tand of kies, losse (nood-) kronen of -bruggen geen spoedgevallen, dit is slechts ongemak.

Wel een spoedgeval

Acute ontstekingen met koorts, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen wel onder de spoedgevallenregeling. Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat men zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts.

U dient vooraf telefonisch contact op te nemen met de dienstdoende collega.

Voor pijnklachten in het weekend kunt u op zaterdag en zondag gebruik maken van het spreekuur. De tijden van het spreekuur staan vermeld op het antwoordapparaat van de dienstdoende tandarts.

U dient er rekening mee te houden dat een eventuele behandeling contant betaald dient te worden.

Spoeddienst van de tandartsen in Assen:

13 t/m 19 mrt. Mondzorg Fokkerstraat A.H.G. Fokkerstraat 16 354054
20 t/m 26 mrt. Dental Clinics Brink 37 317222
27 mrt. t/m 2 apr. tandartsenpraktijk Kloosterveen Vesteplein 7 461509
3 t/m 9 apr. tandartspraktijk Smid Koldakker 8 344020
10 t/m 16 apr. tandartsenpraktijk Keur-Barkhuis Rondgang 54 314994
17 t/m 23 apr. tandartsenpraktijk de Jong Beilerstraat 179 317570
24 t/m 30 apr. tandartsenpraktijk Marsdijk Kleuvenstee 15 345953
1 t/m 7 mei tandartsenpraktijk Atik Stationsstraat 11 309567
8 t/m 14 mei Dental Clinics Brink 37 317222