info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

Spoeddienst

Buiten de openingstijden van de praktijk is er een spoeddienst.

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer spoedgeval. Alleen klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Geen spoedgeval

Zo zijn uitgevallen vullingen, een afgebroken stukje van een tand of kies, losse (nood-) kronen of -bruggen geen spoedgevallen, dit is slechts ongemak.

Wel een spoedgeval

Acute ontstekingen met koorts, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen wel onder de spoedgevallenregeling. Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat men zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts.

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat de spoeddienstkring van de Asser tandartsen ophoudt met functioneren. Per 1 maart 2024 zijn wij dan ook genoodzaakt ons aan te sluiten bij  de tandartsspoedpraktijk Groningen.

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u naar 0592-314994. Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens onze afwezigheid werken wij voor onze Spoeddienst samen met de Tandartsspoedpraktijk te Groningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek).  www.tandartsspoedpraktijk.nl

  • Tijdens het gesprek met de tandartsspoedpraktijk zal u gevraagd worden wie uw reguliere tandarts is en naar uw burger service nummer. Deze informatie heeft tandartsspoedpraktijk nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
  • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
  • U dient de factuur direct na de behandeling te betalen ( bij voorkeur met PIN of creditcard).
  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van reguliere tandheelkundige behandelingen. Deze zijn namelijk vastgesteld door de NZA.
  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden in verband met avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens erkende feestdagen.
  • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk.
  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw verzekering dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
  • Kinderen tot 18 jaar kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.
  • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsenspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.
  • Na de behandeling zal Tandartsspoedpraktijk het behandelverslag naar uw eigen tandarts mailen zodat deze de eventuele verdere behandeling weer kan overnemen.