info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

Privacy Statement

Privacy Statement Tandartsenpraktijk Keur

Inleiding

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Keur streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Wat leggen we vast en waarom.

Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De volgende gegevens kunnen in het patiëntendossier vastgelegd worden:

Naam, Adres, Woonplaats; Geslacht; Geboortedatum; BSN, E-mailadres; Telefoonnrs; Bankrekening; Gegevens betreffende uw gezondheid; De naam van uw zorgverzekeraar; Polisnr. en aanvullende verzekering; De naam van uw andere zorgverleners; Datum, tijdstip van uw afspraak; betalingsgegevens; Pasfoto i.v.m. wet of de identificatie.

Grondslag voor gegevensverwerking.                                                                                                                                                        

Wij mogen alleen rechtmatige persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Wanneer wij gegevens door derden laten verwerken voldoen zij aan dezelfde, of hogere beveiligings- en privacy standaarden dan wij. Dit is onderling afgesproken en vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten. Ontvangers van gegevens kunnen onder andere een of meerdere van onderstaande partijen zijn: Factorings maatschappij, Incassobureau’s, verzekeraar, praktijk automatiseerder.

Doeleinden gegevensverwerking.

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het bijhouden van uw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak; Het uitvoeren van een behandeling; het versturen van verwijzingen; Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; Het versturen van oproepen, begrotingen en nota’s; Het verbeteren van onze dienstverlening; Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Bewaartermijnen.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy statement verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Bewaartermijnen van niet medische gegevens zijn vastgelegd in het verwerkingsregister.

Beveiligingsmaatregelingen.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelingen getroffen middels anti virus en firewall pakket. De praktijk automatiseerder die verantwoordelijk is voor de opslag van patiëntengegevens werkt volgens ECB ISO 27001.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks).

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies.

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van functionele cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De functionele cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Websitestatistieken.

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren hoe vaak de website bezocht wordt en welke pagina’s. De IP adressen die hiervoor door Google Analytics worden gebruikt zijn niet inzichtelijk door Tandartsenpraktijk Keur. De statistieken zijn anoniem. Wij verstrekken hiervoor geen persoonsgegevens aan derden.

Uw rechten.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u o.a. recht op inzage. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen met daarin uw bezwaar, naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Wijzigingen in deze privacy statement.

Wij behouden ons het recht voor om de privacy statement aan te passen. De meest recente privacy verklaring kunt u vinden op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens.

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy statement? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via email onder vermelding van uw naam, adres en emailadres en uw vraag. Wij proberen zo spoedig mogelijk uw vraag te beantwoorden.

In het uitzonderlijke geval dat u het niet eens kunt worden over de verwerkingen die Tandartsenpraktijk keur doet, mag u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Tandartsenpraktijk keur

Sander Keur, praktijkmanager

Rondgang 54

9408 MH Assen

0592-314994

info@tandartsenpraktijkkeur.nl