info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

Huisregels

 

Huisregels tandartsenpraktijk Keur-Barkhuis
Welkom in onze praktijk. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak (uitgezonderd de weekenddienst). Afspraken kunnen op maandag tot en met donderdag, uitsluitend telefonisch of aan de balie, worden gemaakt of geannuleerd tussen 8.15 uur tot 12.15 uur, dus niet per e-mail, sms of andere vormen van social media.

Het te laat komen voor een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een behandeling iets uitloopt. Indien dit zich voordoet, zal de assistente u hierover informeren.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen, dient U dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Pijnklachten / spoedgevallen
Wanneer u ’s morgens voor 9.30 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Dienst / waarneming
Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. U kunt natuurlijk ook op onze website kijken: www.tandartsenpraktijkkeur.nl

Behandelingen tijdens de spoeddienst geschieden uitsluitend tegen contante betaling.

Betalingen
De afhandeling van de rekening wordt verzorgd door Infomedics. Infomedics is een professioneel bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Afspraakherinnering
Wij sturen voor elke afspraak een afspraakherinnering via e-mail. Dit is een extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet doorgaat.

Uw gegevens up-to-date
U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens, bij eventuele wijziging, aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld medische gegevens, zorgverzekeraar, adres, telefoonnummer, emailadres).

Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Als u, na ontvangst van de begroting een behandelafspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door. Mocht een behandeling duurder worden dan voorzien dan zal de tandarts u hierover informeren. U kunt geen rechten ontlenen aan een afgegeven begroting. Het afgeven van een begroting stelt u ook in staat, van tevoren te informeren welk deel u van de behandeling u eventueel vergoed kunt krijgen van uw verzekering.