info@tandartsenpraktijkkeur.nl · 0592-314994

beroeps organisaties

De in deze praktijk werkzame tandarts is Annet Keur. Zij is aangesloten bij de  beroepsorganisatie KNMT.

KNMT-visitatie.
In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:
• Of de praktijk de zaken goed organiseert;
• Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
• Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.
Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!
Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2018. Deze praktijk wordt over 5 jaar opnieuw gevisiteerd.

Tandartsen moeten jaarlijks hun bij- en nascholingen volgen middels cursussen, seminairs of online trainingen. Deze bij- en nascholingen worden geregistreerd in het Kwaliteits Register Tandartsen. Hier is Annet ook bij aangesloten. Ook verlangt deze registratie dat de praktijk 1 keer per 5 jaar een patiënt tevredenheidsonderzoek houdt middels een enquete.

 

Tandartsen zijn verplicht om jaarlijks hun bij- en nascholingen te volgen middels praktijk opleidingen, seminairs en online cursussen. Deze na- en bijscholingen worden geregistreerd bij het Kwaliteits Register Tandartsen.

Ook de mondhygiëniste, Monique Buchele is aangesloten bij een beroepsorganisatie, te weten de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

Mondhygiënisten  moeten ook jaarlijks hun bij- en nascholingen volgen. Deze worden registreerd bij het Kwaliteits Register voor Mondhygiënisten.

Verder is deze praktijk een erkend leerbedrijf voor MBO studenten die de opleiding tandarts assistent volgen.